İsviçre Turistik Vize

İsviçre Turistik Vize – Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler

1-Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı ve İsviçre Konsolosluğuna hitaben gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi

3- Şirketin imza sirküleri fotokopisi

4- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız

5- Faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi ticari ve sanayi odasından son 3 ayın

6- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

7- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi

8- Seyahat sağlık sigortası

9- Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfalarının  fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir.

10- Vergi Levhası fotokopisi

11- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

12- Tapu fotokopisi var ise ve araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

13- Otel rezervasyonu

14- Uçak bileti rezervasyonu

15- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

16- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

İsviçre Turistik Vize – SSK’ya Bağlı Olarak Maaşlı Çalışanlar

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Şirketin antetli kağıdına İsviçre Başkonsolosluğuna hitaben orijinal vize talep dilekçesi ve gidiş amacını belirten kaşeli ve yetkilisi tarafından imzalanmış.

3- Şirketin imza Sirküleri aslı ve fotokopisi –süresi geçmemiş

4- Vergi levhası fotokopisi

5- Faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi ticari ve sanayi odasından son 3 ayın

6- Ticaret Sicil gazetesi aslı ve fotokopisi

7- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız

8- Banka hesap cüzdanları aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

9- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi

10- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

11- Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfalarının  fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir.

12- Otel rezervasyonu

13- Uçak bileti rezervasyonu

14- Pasaport –  sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

15- SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir.

16- Maaş Bordrosu -son 3 ay

17- SSK’lı Hizmet Dökümü

18- Tapu fotokopisi (Varsa)

İsviçre Turistik Vize – Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Firmanın  antetli kağıdına İsviçre Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış ve gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi

3- Firma sahibinin imza beyannamesi  fotokopisi

4- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız

5- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

6- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

7- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

8- Konsolosluk -pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfası var ise   fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir.

9- Faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi ticari ve sanayi odasından son 3 ayın

10- Otel rezervasyonu

11- Uçak bileti rezervasyonu

12- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

13- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

14- Tapu Fotokopileri (Varsa)

15- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

16- Vergi Levhası fotokopisi

İsviçre Turistik Vize – Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2-  Şirketin antetli kağıdına İsviçre Başkonsolosluğuna hitaben orijinal vize talep dilekçesi ve gidiş amacını belirten kaşeli ve yetkilisi tarıfından imzalanmış.

3- Vergi levhası fotokopisi

4- Ticaret Sicil gazetesi aslı ve fotokopisi

5- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız

6-  Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

7- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi

8- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

9- Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfası ile  60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir.

10- Otel rezervasyonu

11- Uçak bileti rezervasyonu

12- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

13- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

14- Tapu Fotokopileri (Varsa)

15- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

16- Faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi bağlı bulunduğu meslek odasından ve  son 3 ayın

Avukatlar – Barodan

Doktorlar – Tabipler odasından

Eczacılar – Eczacılar odasından

Diş Hekimleri – Diş hekimleri odasından

Mimarlar ve Mühendisler – Mimarlık ve Mühendisler odasından belge almalıdırlar

İsviçre Turistik Vize – Devlet Dairesinde Çalışanlar

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2-İsviçre Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış ve gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi

3-Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

4-Orijinal görev yazısı – bağlı olduğu makama – ingilizce veya ispanyolca olarak yazılmış

5- Resmi kurum görev kimlik fotokopisi önlü arkalı

6- Maaş bordrosu son 3 ay

7- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız

8- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

9- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

10- Konsolosluk pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfaların fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir.

11- Otel rezervasyonu

12- Uçak bileti rezervasyonu

13- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

14- Tapu Fotokopileri (Varsa)

15- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

İsviçre Turistik Vize – Emekliler

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- İsviçre Konsolosluğuna hitaben  İngilizce olarak yazılmış orijinal vize talep dilekçesi

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız

4- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

5- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

6- Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfalarının fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir.

7- Otel rezervasyonu

8- Uçak bileti rezervasyonu

9- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

10- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

11- Tapu Fotokopileri (Varsa)

12- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

13- Emeklilik cüzdanının veya kartının  fotokopisi

14- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı veya banka cüzdanının fotokopisi -Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı

İsviçre Turistik Vize – Ev Hanımları

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız

3- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

4- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi

5- Eşine ait iş evrakları

6- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten  İsviçre Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış orijinal dilekçe.

7- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

8- Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfalarının fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir.

9- Otel rezervasyonu

10- Uçak bileti rezervasyonu

11- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

12- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

13- Tapu Fotokopileri (Varsa)

14- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

İsviçre Turistik Vize – Öğrenciler

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Ebeveynler tarafından yazılmış orijinal vize talep dilekçesi İsviçre Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış

3- Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız

4- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

5- Seyahat sağlık sigortası

6- Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfalarının  fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir.

7- Otel rezervasyonu

8- Uçak bileti rezervasyonu

9- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

10- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

11- Tapu Fotokopileri (Varsa)

12- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

13- Öğrenci Belgesi

14- Muvafakat name; Konsolosluk tek başına yada Anne – Babadan herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 arası çocuklar için, noter onaylı  Orjinal muvafakatname istemektedir.

15-Ebeveyn’lere ait iş evrakları