İsrail Turistik Vize

İsrail Turistik Vize – Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler – Tüccar ve Sanayiciler

1-Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı ve İsrail Konsolosluğuna hitaben gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi

3- Şirketin imza sirküleri fotokopisi

4- Yeni çekilmiş 2 adet resim (normal resim)

5- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

6- Vergi Levhası fotokopisi

7- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

8- Tapu fotokopisi var ise ve araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

9- Otel rezervasyonu

10- Uçak bileti rezervasyonu

11- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

12- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

İsrail vize işlemleri için VİZE MERKEZİ’ni 0212 287 11 11 no’lu telefondan arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

İsrail Turistik Vize – SSK’ya Bağlı Olarak Maaşlı Çalışanlar

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Şirketin antetli kağıdına İsrail Başkonsolosluğuna hitaben orijinal vize talep dilekçesi ve gidiş amacını belirten kaşeli ve yetkilisi tarafından imzalanmış.

3- Şirketin imza Sirküleri aslı ve fotokopisi –süresi geçmemiş

4- Vergi levhası fotokopisi

5- Faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi ticari ve sanayi odasından son 3 ayın

6- Ticaret Sicil gazetesi aslı ve fotokopisi

7- 2 adet resim arka fonu beyaz yeni çekilmiş

8- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

9- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

10- Otel rezervasyonu

11- Uçak bileti rezervasyonu

12- Pasaport –  sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

13- SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin  1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir.

14- Maaş Bordrosu -son 3 ay

15- SSK’lı Hizmet Dökümü

16- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

17- Tapu fotokopisi (Varsa)

İsrail Turistik Vize – Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

1-Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2-Firmanın  antetli kağıdına İsrail Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış ve gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi

3-Firma sahibinin imza beyannamesi  fotokopisi

4-Yeni çekilmiş 2 adet resim (normal resim)

5- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

6-Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

7- Faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi ticari ve sanayi odasından son 3 ayın

8-Otel rezervasyonu

9-Uçak bileti rezervasyonu

10- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

11- Tapu Fotokopileri (Varsa)

12- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

13- Vergi Levhası fotokopisi

İsrail Turistik Vize – Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

1-Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Şirketin antetli kağıdına İsrail Başkonsolosluğuna hitaben orijinal vize talep dilekçesi ve gidiş amacını belirten kaşeli ve yetkilisi tarafından imzalanmış.

3- Vergi levhası fotokopisi

4- Ticaret Sicil gazetesi aslı ve fotokopisi

5- Yeni çekilmiş 2 adet resim (normal resim)

6- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

7- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

8- Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfası ile  60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir.

9- Otel rezervasyonu

10- Uçak bileti rezervasyonu

11- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

12- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

13- Tapu Fotokopileri (Varsa)

14- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

15- Faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi bağlı bulunduğu meslek odasından ve  son 3 ayın

Avukatlar – Barodan

Doktorlar – Tabipler odasından

Eczacılar – Eczacılar odasından

Diş Hekimleri – Diş hekimleri odasından

Mimarlar ve Mühendisler – Mimarlık ve Mühendisler odasından belge almalıdırlar

İsrail Turistik Vize – Devlet Dairesinde Çalışanlar

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- İsrail Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış ve gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi

3-Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

4- Orijinal görev yazısı – bağlı olduğu makama

5- Resmi kurum görev kimlik fotokopisi önlü arkalı

6- Maaş bordrosu son 3 ay

7- Yeni çekilmiş 2 adet resim (normal resim)

8- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

9- Otel rezervasyonu

10- Uçak bileti rezervasyonu

11- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

12- Tapu Fotokopileri (Varsa)

13- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

İsrail Turistik Vize – Emekliler

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- İsrail Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış orijinal vize talep dilekçesi

3- Yeni çekilmiş 2 adet resim (normal resim)

4- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

5- Otel rezervasyonu

6- Uçak bileti rezervasyonu

7- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

8- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

9- Tapu Fotokopileri (Varsa)

10- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

11- Emeklilik cüzdanının veya kartının  fotokopisi

12- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı veya banka cüzdanının fotokopisi -Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı

İsrail Turistik Vize – Ev Hanımları

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Yeni çekilmiş 2 adet resim (normal resim)

3-Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

4- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi

5- Eşine ait iş evrakları

6- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten  İsrail Konsolosluğunahitaben İngilizce olarak yazılmış orijinal dilekçe.

7- Uçak bileti rezervasyonu

8- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

9- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

10- Tapu Fotokopileri (Varsa)

11- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

İsrail Turistik Vize – Öğrenciler

1-Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Ebeveynler tarafından yazılmış orijinal vize talep dilekçesi İsrail Konsolosluğunahitaben İngilizce olarak yazılmış

3- Yeni çekilmiş 2 adet resim (normal resim)

4- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

5- Seyahat sağlık sigortası

6- Otel rezervasyonu

7- Uçak bileti rezervasyonu

8- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

9- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

10- Tapu Fotokopileri (Varsa)

11- Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

12- Öğrenci Belgesi

13- Muvafakat name; Konsolosluk tek başına yada Anne – Babadan herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 arası çocuklar için, noter onaylı  Orjinal muvafakatname istemektedir.

14- Ebeveyn’lere ait iş evrakları