Hindistan Turistik Vize

Hindistan Turistik Vize – Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler

1 Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2 Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim.

3- Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış  HindistanBaşkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

4- Pasaport- sahibi tarafından imzalanmış-Süresi  Seyahatin bitiş tarihinden   itibaren  en az 6 Ay  ve Pasaportta  seyahat edecek kişi sayısı kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

5- Şirketin imza Sirküleri aslı ve fotokopisi –süresi geçmemiş

6- Faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi ticari ve sanayi odasından son 3 ayın

7- Vergi levhası fotokopisi

8- Otel rezervasyonu

9- Uçak bileti rezervasyonu

10- Ticaret Sicil gazetesi aslı ve fotokopisi

11- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi

12- Nüfus dairesinden alınmış Orijinal ve yeni tarihli Nüfus Kayıt Örneği

13- İkametgah  veya  kendi adına kayıtlı bir fatura.

14- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

 

Hindistan Turistik Vize – SSK’ya Bağlı Olarak Maaşlı Çalışanlar

1- Maaş bordrosu son 3 ay

2- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

3- Yeni çekilmiş 2 adet resim -arka fonu beyaz

4-Pasaport -Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

5- SSK’lı Hizmet Dökümü

6- Şirketin antetli kağıdına Hindistan Konsolosluğuna hitaben olarak yazılmış ve gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi.

7- Şirketin imza Sirküleri aslı ve fotokopisi –süresi geçmemiş

8- Vergi levhası fotokopisi

9- Ticaret Sicil gazetesi aslı ve fotokopisi

10- Maaş Bordrosu -son 3 ay

11- Nüfus dairesinden alınmış Orijinal ve yeni tarihli Nüfus Kayıt Örneği Faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi ticari ve sanayi odasından son 3 ayın

12- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi

13- Otel rezervasyonu

14- Uçak bileti rezervasyonu

15- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

16- T.C Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi

Hindistan Turistik Vize – Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

1- Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

2- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

3 Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz  2 adet vesikalık resim

4- Firma antetli kağıdına  kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Hindistan Başkonsolosluğuna hitaben ingilizce  olarak yazılmış vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi fotokopisi

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi-bağlı bulunduğu odadan ve son 3 ay tarihli

7- Vergi Levhası fotokopisi -son dönem

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi -Şirket  ise

9- Otel rezervasyonu

10- Uçak bileti rezervasyonu

11- Banka hesap cüzdanları fotokopisi -güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan

12- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir.

13- T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdan Fotokopisi

14- İkametgah  veya  kendi adına kayıtlı bir fatura.

Hindistan Turistik Vize – Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Şirketin antetli kağıdına Hindistan Başkonsolosluğuna hitaben orijinal vize talep dilekçesi ve gidiş amacını belirten kaşeli ve yetkilisi tarafından imzalanmış.

3- Vergi levhası fotokopisi

4- İmza Beyannamesi fotokopisi

5- Ticaret Sicil gazetesi aslı ve fotokopisi

6- Yeni çekilmiş 2 adet resim -arka fonu beyaz

7- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

8- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi

9- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

10- Otel rezervasyonu

11- Uçak bileti rezervasyonu

12- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

13- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

14- Tapu Fotokopileri – varsa

15- Araç ruhsatı fotokopisi – varsa

16- Faaliyet belgesi aslı ve fotokopisi bağlı bulunduğu meslek odasından ve  son 3 ayın

Avukatlar – Barodan

Doktorlar – Tabipler odasından

Eczacılar – Eczacılar odasından

Diş Hekimleri – Diş hekimleri odasından

Mimarlar ve Mühendisler – Mimarlık ve Mühendisler odasından belge almalıdırlar

Hindistan Turistik Vize – Devlet Dairesinde Çalışanlara

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2-  Hindistan Konsolosluğuna hitaben olarak yazılmış ve gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi

3- Orijinal görev yazısı – bağlı olduğu makama

4- Resmi kurum görev kimlik fotokopisi önlü arkalı

5-  Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

6-  Maaş bordrosu son 3 ay

7- Yeni çekilmiş 2 adet resim -arka fonu beyaz

8- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

9- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi

10- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

11- Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfası ile  daha önceden alınmış  schengen vizelerinin  fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir.

12- Otel rezervasyonu

13- Uçak bileti rezervasyonu

14- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

15- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

16- Tapu Fotokopileri – varsa

17- Araç ruhsatı fotokopisi – varsa

Hindistan Turistik Vize – Emekliler

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Yeni çekilmiş 2 adet resim -arka fonu beyaz

3- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

4- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi

5- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

6- Otel rezervasyonu

7-  Uçak bileti rezervasyonu

8-  Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

9- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

10- Emeklilik cüzdanı fotokopisi

11- Hindistan Konsolosluğuna hitaben olarak yazılmış Orijinal dilekçe.

Hindistan Turistik Vize – Ev Hanımları

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Yeni çekilmiş 2 adet resim -arka fonu beyaz

3- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

4- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı Aslı ve fotokopisi

5- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

6- Otel rezervasyonu

7-  Uçak bileti rezervasyonu

8-  Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

9- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

10- Eşine  ait iş evrakları

11- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten  Hindistan Konsolosluğunahitaben olarak yazılmış Orijinal dilekçe.

Hindistan Turistik Vize – Öğrenciler

1- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

2- Ebeveynler tarafından yazılmış orijinal vize talep dilekçesi Hindistan Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış

3- Yeni çekilmiş 2 adet resim -arka fonu beyaz

4- Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )

5- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

6- Pasaportunuzun ilk  4 ve temdit yapılan  sayfası ile  daha önceden alınmış  schengen vizelerinin  fotokopileri ve 60. sayfa  yani  Kimlik sayfasının  fotokopilerini  istenmektedir.

7- Otel rezervasyonu

8- Uçak bileti rezervasyonu

9- Pasaport – sahibi tarafından imzalanmış, Temdit süresi  en az 6 Ay ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.

10- T.C kimlik yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

11- Öğrenci Belgesi

12- Muvafakat name; Konsolosluk tek başına yada Anne – Babadan herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 arası çocuklar için, noter onaylı  Orijinal muvafakatname istemektedir.

13- Ebeveyn’lere ait iş evrakları