Çek Cumhuriyeti Turistik Vize

Şirket Sahiplerine Çek Cumhuriyeti Vizesi

 • Pasaport
 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş 2 adet biometrik resim
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve şirkette imza yetkisi olan kişi tarafından Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na hitaben yazılmış dilekçe.
 • Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi (Süresü Geçerli Olan)
 • Faaliyet Belgesi Fotokopisi (Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış son 3 ay içinde)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Banka Hesap cüzdanları ve fotokopileri (Yolcunun kendi adına açılmış, bakiyesi bulunan güncel)
 • Tapu fotokopileri (varsa)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (varsa)
 • Kredi Kartı Fotokopisi
 • Evli olanlar için Nüfüs kayıt örneği veya evlenme cüzdanı
 • T.C. Kimlik numarası yazılı nüfüs cuzdanı fotokopisi
 • Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi

SSK’lı Çalışana Çek Cumhuriyeti Vizesi

 • Pasaport
 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim.
 • Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna  hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 • Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)
 • Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası – son 3 ay tarihli)
 • Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir.)
 • Maaş Bordrosu (Son 3 ay)
 • SSK’ lı  Hizmet Dökümü
 • Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan Banka Cüzdanının yolcunun kendi adına açılmış şahsi bir hesap olması gerekiyor)
 • Tapu fotokopileri (Varsa)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (Varsa)
 • Kredi kartı extresi fotokopis
 • Evli olan yolculardan Evlenme cüzdanı  fotokopisi yada bu bilgilerin hepsini içeren Nüfus dairesinden alınmış  yeni tarihli  Nüfus kayıt örneği  istenmektedir.
 • T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfüs Cüzdan Fotokopisi
 • Konfirmeli Otel ve Uçak rezervasyonu
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi