Avusturya Turistik Vize

Avusturya Turistik Vize – Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler

 • Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.Pasaportun ”Açıklamalar ” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları” sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)
 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız
 • Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafındanimzalanmış seyahat  amacını – şirketteki görev süresini ve aylık gelirini belirten  Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 • Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)
 • Faaliyet Belgesi  Fotokopisi  (Tic. veya  San.Odası – son 3 aytarihli)
 • Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 • Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi
 • Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 • Tapu fotokopileri (Var ise)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)
 • Nüfus Dairesinden alınmış Aile toplum kağıdı
 • Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran yolcular bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)
 • Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda istemektedir)
 • Avusturya otel
 • Avusturya uçak
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi
 • Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yaniGeçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası) ile birlikte var ise  alınmış olan  tüm “Schengen “-vizelerinin fotokopilerini istemektedir!!

Avusturalya Turistik Vize – SSK’ya Bağlı Olarak Çalışanlar-Maaşlı

 • Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6  Ay  ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasınınbulunması  gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar ” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları” sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)
 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim- Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız
 • Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafındanimzalanmış seyahat  amacını – şirketteki görev süresini ve aylık gelirinibelirten Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 • Şirket antetli kağıdına yazılmış izin belgesi (Eğer Avusturya’ya izinli gidilecekse)
 • Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)
 • Faaliyet Belgesi  Fotokopisi (Tic. veya San. Odası – son 3 ay tarihli)
 • Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 • Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi
 • SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı  işyerinden SSK işe  giriş bildirgesini temin etmelidir)
 • Maaş Bordrosu (Son 3 ay)
 • SSK’lı  Hizmet Dökümü (Hizmet Dökümü için tıklayınız)
 • Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 • Tapu fotokopileri (Var ise)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)
 • Nüfus Dairesinden alınmış Aile Toplum Kağıdı
 • Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran yolcular bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)
 • Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda  istemektedir)
 • Avusturya 0tel
 • Avusturya uçak
 • Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yaniGeçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası) ile birlikte var ise  alınmış olan  tüm “Schengen – İngiltere ve İsviçre   vizelerinin  fotokopilerini  istemektedir.

Avusturya Turistik Vize – Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

 • Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması  gerekmektedir.Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları” sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)
 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız
 • Firma antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafındanimzalanmış seyahat  amacını – şirketteki görev süresini ve aylık gelirini belirten  Avusturya Başkonsolosluğunahitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 • İmza Beyannamesi  fotokopisi (Süresi  geçmemiş)
 • Faaliyet Belgesi Fotokopisi (Bağlı bulunduğu Odadan – son 3 aytarihli)
 • Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 • Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 • Tapu fotokopileri (Var ise)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)
 • Nüfus Dairesinden alınmış aile Toplum kağıdı
 • Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran  yolcular bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)
 • Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda istemektedir)
 • Avusturya otel
 • Avusturya uçak
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi
 • Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yaniGeçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar)  ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası)   ile birlikte  var ise  alınmış olan  tüm “Schengen” – vizelerinin fotokopilerini istemektedir!!

Avusturya Turistik Vize – Avukatlar – Doktorlar – Eczacılar – Diş Hekimleri – Mühendisler

 • Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 Ay ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları”  sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)
 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız
 • Firma antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafındanimzalanmış seyahat  amacını – şirketteki görev süresini ve aylık gelirini belirtenAvusturya Başkonsolosluğunahitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 • İmza Beyannamesi  fotokopisi (Süresi  geçmemiş)
 • Faaliyet Belgesi Fotokopisi (Bağlı bulunduğu Odadan – son 3 aytarihli)

AVUKATLAR – BARO’DAN
DOKTORLAR – TABİPLER ODASINDAN
ECZACILAR – ECZACILAR ODASINDAN
DİŞ HEKİMLERİ – DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN
MİM. VE MÜHENDİSLER – MİMİMARLIK VE MÜHENDİSLİK ODASINDAN  belge almalıdırlar.

 • Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 • Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise)
 • Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 • Tapu fotokopileri (Var ise)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)
 • Nüfus dairesinden alınmış  Aile Toplum Kağıdı
 • Protokol Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran yolcular bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)
 • Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda istemektedir)
 • Avusturya otel
 • Avusturya uçak
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi
 • Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yaniGeçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası) ile birlikte var ise  alınmış olan  tüm “Schengen “-vizelerinin fotokopilerini istemektedir!!

Avusturya Turistik Vize – Devley Dairesinde Çalışanlar – Resmi Kurum

 • Pasaport – (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi  seyehatin bitiş tarihinden itibaren en az 6  Ay  ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasınınbulunması  gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar ” ile  ”Gümrük ve döviz  kayıtları”  sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)
 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim- Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız
 • Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben seyahat  amacını belirten vize talep dilekçesi
 • Bağlı bulunduğu makamdan görev yada izin yazısı
 • Resmi kurum görev kimlik kartının önlü-arkalı fotokopisi
 • Maaş bordrosu (Son 3 ay)
 • Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 • Tapu fotokopileri (Var ise)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)
 • Nüfus Dairesinden alınmış Aile Toplum Kağıdı
 • Protokol  Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran  yolcular  bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)
 • Turist Karnesi (Carnet Turist)
 • Avusturya otel
 • Avusturya uçak
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi
 • Konsolosluk  pasaportunuzun  1-2-3 ile 4. (Temdit  yaniGeçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer  uzatılmış temdit sayfaları  yani  5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası) ile birlikte var ise  alınmış olan  tüm “Schengen “-vizelerinin fotokopilerini istemektedir!!

Avusturya Turistik Vize – Emekliler

 • Pasaport (Pasaport  sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi  seyehatin bitiş tarihinden  itibaren en az 6  Ay  ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasının  bulunması  gerekmektedir. Pasaportun  ”Açıklamalar ” ile  ”Gümrük ve döviz  kayıtları”  sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)
 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim- Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız
 • Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben seyahat  amacını belirten vize talep dilekçesi
 • Emeklilik cüzdanının veya kartının fotokopisi
 • Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)
 • Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 • Tapu fotokopileri (Var ise)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)
 • Nufus Dairesinden alınmış aile Toplum Kağıdı
 • Protokol  Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran  yolcular  bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)
 • Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda istemektedir)
 • Avusturya otel
 • Avusturya uçak
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi
 • Konsolosluk  pasaportunuzun 1-2-3 ile 4. (Temdit yaniGeçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer uzatılmış temdit sayfaları yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası) ile birlikte var ise alınmış olan tüm “Schengen “ vizelerinin fotokopileri istenmektedir.

Avusturya Turistik Vize – Ev Hanımları

 • Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi  seyehatin bitiş tarihinden  itibaren en az 6  Ay  ve Pasaportta kayıtlı seyahat  edecek kişi kadar boş vize sayfasınınbulunması  gerekmektedir. Pasaportun  ”Açıklamalar ” ile  ”Gümrük ve döviz  kayıtları”  sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)
 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş ve Biometrik özelikte 2 adet vesikalık resim- Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız
 • Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten  Avusturya Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 • Eşine ait iş evrakları
 • Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 • Tapu fotokopileri (Var ise)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)
 • Nüfus Dairesinden alınmış Aile Toplum kağıdı
 • Protokol  Yazısı (Pasaportunu yeni çıkaran  yolcular  bağlı bulundukları Pasaport Şube Müdürlüğünden çıkararak başvuruda ibraz etmelidirler)
 • Turist Karnesi (Carnet Turist) (Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda istemektedir)
 • Avusturya otel
 • Avusturya uçak
 • Seyahat sağlık sigortası poliçesi
 • Konsolosluk  pasaportunuzun 1-2-3 ile 4. (Temdit yaniGeçerlilik  sürelerini gösteren ve var ise diğer uzatılmış temdit sayfaları yani 5-6-7-8-9-10. sayfalar) ve 60. sayfa (Son Kimlik sayfası) ile birlikte var ise alınmış olan tüm “Schengen “ vizelerinin fotokopileri istenmektedir.