Avustralya Turistik Vize

Avustralya Turistik Vize – Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler

 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş  2 adet biometrik fotoğraf – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız
 • Şirket antetli kağıdına -kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Avustralya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe
 • Şirketin imza Sirküleri fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi fotokopisi ( Tic veya San.Odası –orijinal ve son 3 ay tarihli)
 • Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 • Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi
 • Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli –hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 • Tapu fotokopileri (Varsa)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (Varsa)
 • Otel rezervasyonu
 • Uçak rezervasyonu
 • Seyahat sigortası

Avustralya Turistik Vize – SSK’ya Bağlı Olarak Çalışanlar-Maaşlı

 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız.
 • Şirket antetli kağıdına -kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Avustralya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe
 • Şirketin imza Sirküleri fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi fotokopisi ( Tic veya San.Odası –orijinal ve  son 3 ay tarihli)
 • Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 • Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi
 • SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir.
 • Maaş Bordrosu (son 3 ay)
 • SSK Aylık Prim Bordrosu (Son 4 aylık—SSK’nın internet sitesinden alınabilir)
 • Banka hesap cüzdanları  (güncel tarihli –hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 • Tapu fotokopileri (Varsa)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (Varsa)
 • Otel rezervasyonu
 • Uçak rezervasyonu
 • Seyahat sigortası

Avustralya Turistik Vize – Avukatlar-Doktorlar-Eczacılar-Diş Hekimleri-Mühendisler

 • Yeni çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız.
 • Antetli kağıda kaşeli ve imzalı Avustralya  Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe
 • İmza Beyannamesi fotokopisi  (Şirket ise imza sirküleri)
 • Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan orijinal ve son 3 ay tarihli)

AVUKATLAR—BARO’DAN
DOKTORLAR—TABİPLER ODASINDAN
ECZACILAR—CZACILAR ODASINDAN
DİŞ HEKİMLERİ— HEKİMLERİ ODASINDAN
MİM.VE MÜHENDİSLER—İMARLAR VE MÜHENDİSLERODASINDAN belge almalıdırlar.

 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 • Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise)
 • Banka hesap cüzdanları  (güncel tarihli –hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 • Tapu fotokopileri (Varsa)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (Varsa)
 • Otel rezervasyonu
 • Uçak rezervasyonu
 • Seyahat sigortası

Avustralya Turistik Vize – Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız.
 • Firma Antetli kağıdına kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış Avustralya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe
 • İmza Beyannamesi fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu odadan- orijinal ve  son 3 ay tarihli)
 • Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 • Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Varsa)
 • Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli –hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 • Tapu fotokopileri (Varsa)
 • Araç ruhsatı fotokopileri ((Varsa)
 • Otel rezervasyonu
 • Uçak rezervasyonu
 • Seyahat sigortası

Avustralya Turistik Vize – Devlet Dairesinde Çalışanlar

 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Avustralya Konsolosluğuna hitaben İngilizce olarak yazılmış ve gidiş amacını belirten orijinal vize talep dilekçesi
 • Resmi kurum görev kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi
 • Maaş bordrosu son 3 ay
 • Yeni çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız.
 • Banka hesap cüzdanları Aslı ve fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan son 6 ay )
 • Otel rezervasyonu
 • Uçak bileti rezervasyonu
 • Tapu Fotokopileri (Varsa)
 • Araç ruhsatı fotokopisi (Varsa)

Avustralya Turistik Vize – Emekliler

 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız.
 • Avustralya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe
 • Emeklilik cüzdanının veya kartının fotokopisi
 • Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığınet maaş miktarını gösteriyor olmalı.)
 • Banka hesap cüzdanları (güncel tarihli –hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 • Tapu fotokopileri (Varsa)
 • Araç ruhsatı fotokopileri (Varsa)
 • Otel rezervasyonu
 • Uçak rezervasyonu
 • Seyahat sigortası

Avustralya Turistik Vize – Öğrenciler

 • Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)
 • Yeni çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf – Biometrik fotoğraf örneği için tıklayınız.
 • Ebeveynler tarafından imzalanmış Avustralya Büyükelçiliğine hitaben yazılmış dilekçe
 • Öğrenci Belgesi (Yeni tarihli)
 • Ebeveyn’lere ait iş evrakları ve şahsi evraklar (banka cüzdanı-tapu-ruhsat vs)
 • Muvafakatname ; Elçilik tek başına seyahat edecek 0-17 arası çocuklar için,Anne ve babadan noter tasdikli muvafakatname istemektedir.
 • Otel rezervasyonu
 • Uçak rezervasyonu
 • Seyahat sigortası