Amerika Turistik Vize

Amerika Turistik Vize – Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları” sayfalarınavize basılmamaktadır!! )

2- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim

4- Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası – son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopisi (Varsa)

11- Araç Ruhsatı Fotokopisi (Varsa)

12- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği  istenmektedir.

13- Otel rezervasyonu

14- Uçak bileti

Amerika Turistik Vize – SSK’ya Bağlı Olarak Çalışanlar – Maaşlı

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim

4- Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Amerika Birleşik  Devletleri Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi  geçmemiş)

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası – son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi

9- SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun yeni işyerindeki çalışma süresinin 1 yılı  doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir)

10-  Maaş Bordrosu (Son 3 ay)

11- SSK’ lı  Hizmet Dökümü

12- Banka hesap cüzdan  fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

13- Tapu fotokopisi (Varsa)

14- Araba Ruhsatı  Fotokopisi (Varsa)

15- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı yada Nüfus dairesinden alınmış Nüfus kayıt örneği

16- Otel rezervasyonu

17- Uçak bileti

 

Amerika Turistik Vize – Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!!)

2- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim

4- Firma antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Firma sahibinin  imza Beyannamesi fotokopisi

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından – son 3 ay tarihli)

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Varsa)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopileri (Varsa)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (varsa)

12- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi ya da Nüfus kayıt örneği istenmektedir

13- Otel rezervasyonu

14- Uçak bileti

Amerika Turistik Vize -Avukatlar – Doktorlar – Eczacılar – Diş Hekimleri – Mühendisler

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları” sayfalarınavize basılmamaktadır!!)

2- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim

4- Firma antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- İmza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise imza sirküleri)

6- Faaliyet Belgesi fotokopisi (Bağlı bulunduğu meslek odasından ve son 3 ay tarihli)

  • AVUKATLAR—————————–BARO’DAN
  • DOKTORLAR—————————-TABİPLER ODASINDAN
  • ECZACILAR——————————ECZACILAR ODASINDAN
  • DİŞ HEKİMLERİ————————-DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN
  • MİMAR VE MÜHENDİSLER————–MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK ODASINDAN   faaliyet belgesi  almalıdırlar.

7- Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)

8- Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi (Şirket ise)

9- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

10- Tapu fotokopileri (Varsa)

11- Araç ruhsatı fotokopileri (Varsa)

12- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir.

13- Otel rezervasyonu

14- Uçak bileti

Amerika Turistik Vize – Devlet Dairesinde Çalışanlar -Resmi Kurum

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları” sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim

4- Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı

6- Resmi kurum görev kimlik kartının önlü – arkalı  fotokopisi

7- Maaş bordrosu (Son 3 ay)

8- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

9- Tapu fotokopileri (Varsa)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Varsa)

11- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada nüfus kayıt örneği istenmektedir

12-Otel rezervasyonu

13- Uçak bileti

Amerika Turistik Vize – Emeklilere

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir.  Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları” sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim

4- Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Emeklilik cüzdanının veya kartının  fotokopisi

6- Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)

7-  Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

8- Tapu fotokopileri (Varsa)

9- Araç ruhsatı fotokopileri (Varsa)

10- Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada nüfus kayıt örneği istenmektedir.

11- Otel rezervasyonu

12- Uçak bileti

Amerika Turistik Vize – Ev Hanımlar

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 Yıl ve Pasaporta kayıtlı  seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları” sayfalarına vize  basılmamaktadır!!).

2- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim.

4- Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi.

5- Eşine ait iş evrakları.

6- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan).

7-  Tapu fotokopileri (Varsa)

8- Araç ruhsatı fotokopileri (Varsa)

9- Evli olanlardan  Evlenme cüzdanı  Boşanmış olanlardan Boşanma ilamı yada bu belgelerin hepsini içeren Nüfus dairesinden alınmış  Nüfus kayıt örneği istenmektedir!!.

10- Otel rezervasyonu

11- Uçak bileti

Amerika Turistik Vize – Öğrenciler

1- Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 Yıl  ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz  kayıtları” sayfalarına vize  basılmamaktadır!!)

2- Vize İşlemi Takip Belgesi (Eksiksiz doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalı.)

3- Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet vesikalık resim

4- Ebeveynler tarafından imzalı  Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi

5- Öğrenci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)

6- Muvafakatname; Konsolosluk tek başına yada Anne-babadan herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 arası çocuklar için, Anne ve babadan noter onaylı muvafakatname istemektedir.

7- Ebeveyn’lere ait iş evrakları

8- Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)

9- Tapu fotokopileri (Varsa)

10- Araç ruhsatı fotokopileri (Varsa)

11- Otel rezervasyonu

12- Uçak bileti